You are currently viewing Образователна беседа за горския свят на Природен парк „Беласица“

Образователна беседа за горския свят на Природен парк „Беласица“

  • Reading time:0 mins read

На 16.05.2024 г. пред учениците от 107 ОУ „Хан Крум“, град София беше изнесена образователна беседа за горския свят на Природен парк „Беласица“. Децата с интерес изслушаха беседата. След това всички си изработиха маски на някои от видовете животни обитаващи планината. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите осигури малки награди за всички.