You are currently viewing Организиране на викторина за ученици

Организиране на викторина за ученици

  • Reading time:1 mins read

Благодарим за посещението на участниците по проект „Училището-дом за всички“ към ЦОИДУЕМ, реализиран съвместно със СУ „Антон Попов“, град Петрич и Начално училище „Свети Паисий Хилендарски“, град Банско . Днес, 05.07.2023 г. те гостуваха в посетителския информационен център в сградата на Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите. Чрез викторина с природна насоченост, учениците от двете училища научиха интересни факти за животинското богатство в защитената територия. Само птиците, които са установени за района на планината са над 120 вида. Представени бяха също и природните дадености и забележителности, които се намират в обхвата на парка.