You are currently viewing Освежаване на инфраструктура в Природен парк „Беласица“

Освежаване на инфраструктура в Природен парк „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

През изминалите дни, експерти от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите освежиха с лак масите и пейките, разположени по тематичен туристически маршрут „Тайните на водата“. „Тайните на водата“ – започва от центъра на с. Коларово, преминава покрай сградата на ДПП „Беласица“ и по черен път стига до чакълирания път Самуилово – Лопово. Продължителността на маршрута е около 3 часа. Крайната точка на маршрута е красивия Камешнишки водопад. По пътеката има 5 информационни табла представящи интересна и по запомнящ се начин, информация за водата.