You are currently viewing Отбелязване на „Седмица на гората 2024 г.“ в Природен парк „Беласица“

Отбелязване на „Седмица на гората 2024 г.“ в Природен парк „Беласица“

  • Reading time:0 mins read

Във връзка с предстоящата „Седмица на гората 2024 г.“, която ще се отбележи от 1 до 7 април Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите ще проведе множество събития. Мероприятията започват с представяне на изложба „Природните паркове на територията на Югозападно държавно предприятие“ съвместно с Исторически музей Петрич. Цялата седмица от 1 до 7 април творческото ателие в музейната работилница на Исторически музей Петрич ще представя пред посетителите теми за Природен парк „Беласица“. Предстоящото отбелязване е съпроводено и с посещение на учениците от СУ „Антон Попов“, град Петрич в информациония център в сградата на парковата администрация. От дейностите, които са във връзка с празничната седмица  е  и почистване на веломаршрут „Алея на здравето“ над град Петрич съвместно с ТП ДГС Петрич. Поставяне на нови маси и пейки за нуждите на отдиха и туризма на местността „Партизанска поляна“ ще бъде организирано съвместно с кметство село Коларово и кметство село Беласица. По повод отбелязване на професионалния празник на лесовъдите съвместно с Регионална дирекция по горите Благоевград на 01.04.2024 г. от 11:00 часа пред сградата на Регионална дирекция по горите, на адрес: град Благоевград, ул. „Васил Коритаров“ № 2 ще бъдат подарявани фиданки от обикновен (питомен) кестен. Събитията ще приключат с обявяване на резултатите от класирането на участниците в национален конкурс за рисунка на тема: „Кестеновите гори и техните обитатели“ организиран съвместно с фондация „Проект Бранище“ във връзка с празничната седмица.