Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Беласица“

Проектът включва изпълнение на конкретни дейности, свързани с устройството и управлението на Природен парк „Беласица”, а именно:
Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи:

 • Мерки за опазване на природно местообитание 9260 Гори от Castanea sativa
 • Взимане на проби от силно патогенни щамове рак по кестена в природно местообитание 9260 Гори от Castanea sativa
 • Борба с ерозията

Посетителска инфраструктура:

 • Отбелязване на границата на парка на терен
 • Освежаване на съществуващите маркировка и табла по туристическите и тематични маршрути
 • Преиздаване на коматексовите табла
 • Направа на нови информационни табла, табели, входни портали
 • Поставяне на означения за веломаршрут по Алеята на здравето
 • Дооборудване на посетителския център
 • Разработване на нови тематични пътеки
 • Разработване на веломаршрут от Петрич до Коларово
 • Направа на беседки, пейки и чешми в района на с.Яворница и с.Скрът
 • Почиствания на парка и участие на доброволци
 • Обособяване на помещение от сградата на ДПП „Беласица” в „Работилница за детски инициативи“
 • Изграждане на интегрирана комуникационна система за наблюдение и опазване на парка  

Интерпретация и образователни програми:

 • Информационна кампания за опазване на флагови видове
 • Разработване на аудио гид за информационния център
 • Провеждане на информационна кампания във връзка с годишнините от създаването на парка и  популяризиране на защитената територия
 • Дейности с екоклуба и училищата в населените места в близост до парка
 • Оптимизиране и поддръжка на сайт
 • Изработване на филм за ПП Беласица
 • Разработване на интерпретационна програма за флората на ПП „Беласица“
 • Изготвяне на образователна книга „Пеперудите на ПП Беласица

Публичност:

 • Провеждане на две Пресконференции
 • Отпечатване на брошура, дипляни, покани, папки, тефтери, направа на информационни стикери, направа на промоционални материали – химикали, чаши, фланелки, рекламни чанти за многократна употреба от дегрален или от плат, календари, шапки, флаш памет.
 • Платени публикации и излъчвания
 • Рекламно пано за проекта

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е в процес на изпълнение.