You are currently viewing Повредени паркови архитектурни елементи

Повредени паркови архитектурни елементи

  • Reading time:0 mins read

Много често служителите на Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите в ежедневната си работа установяват умишлено повредени паркови архитектурни елементи, които са изградени за нуждите на отдиха и туризма. На територията на парка вандалските прояви са свързани и с кражби на маси, пейки, информационни табла и други. Информационните елементи, които се поставят на определени места в защитената територия са важна част от дейността на Дирекцията с цел развитие на туризма и популяризиране на парка. Дирекция на Природен парк „Беласица“ призовава всички местни хора да ценят направеното и да съдействат за неговото опазване.