You are currently viewing Поставен входен портал по туристическия маршрут до Ключките водопади

Поставен входен портал по туристическия маршрут до Ключките водопади

  • Reading time:1 mins read

2Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите постави нов входен портал и при село Ключ. От спирката на село Ключ започва маршрут, който води до Ключките водопади – Чергата, Метлата и Вретеното. Маркировката на маршрутът е със зелен цвят. По прохладна и приятна пътека, която преминава покрай левия бряг на река Липница, след 40 минутна разходка се намират Ключките водопади.