You are currently viewing Почистване на веломаршрут „Алея на здравето“

Почистване на веломаршрут „Алея на здравето“

  • Reading time:1 mins read

Днес, 04.04.2024 г., беше проведена инициатива за почистване на веломаршрут „Алея на здравето“ над град Петрич. Събитието беше съвместно организирано  от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите и ТП ДГС Петрич във връзка с отбелязването на „Седмица на гората 2024 г.“. Служителите на двете институции събраха отпадъците по алеята. В сравнение с извършени почиствания на мястото през изминали години беше констатирано, че тази година отпадъците са много по-малко. Тъй като защитените територии обхващат голяма площ и нямат организирано сметосъбиране е важно посетителите да изхвърлят своите отпадъци в населените места на определените за това места.