You are currently viewing Правила за бране на боровинки в ПП „Беласица“

Правила за бране на боровинки в ПП „Беласица“

  • Reading time:0 mins read

Във връзка с регламентираното събиране на диворастящи плодове от боровинка Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите уведомява обществеността, че позволеното количество за лични нужди от едно лице в рамките на един ден е до 4 /четири/ кг.

За събиране на плодове за стопански нужди е необходимо позволително. Издаването на позволително се извършва от Дирекция на Природен парк „Беласица“ в село Коларово, община Петрич.

Въз основа на Закона за лечебните растения и Плана за управление на парка се регулира управлението на ресурсите от лечебни растения, в това число защита, събиране и устойчиво използване.

ДПП „Беласица“ предупреждава, че на територията на парка е забранено замърсяването, бивакуването и паленето на огън на нерегламентираните за това места!