You are currently viewing Празничната седмица премина под мотото „Довери се на лесовъда!“.

Празничната седмица премина под мотото „Довери се на лесовъда!“.

  • Reading time:1 mins read

С редица инициативи Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите отбеляза Седмица на гората 2023 г. Всички прояви във връзка с празничната седмица бяха организирани съвместно с ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Петрич и ТП „ДГС Петрич“.

Мероприятията започнаха с представяне на изложба „Магнетичната Беласица“ в посетителския център в сградата на дирекцията в село Коларово. Продължиха с почистване на туристическият маршрут от град Петрич до хижа Беласица. Ремонтиране и поставяне на нови паркови архитектурни елементи за нуждите на отдиха и туризма. ДГ №3 „Слънце“ град Петрич, филиал село Коларово също взеха участие с организирано засаждане на фиданки от каменен дъб.
За финал събитията приключиха със залесяване с кестенови дръвчета в местността „Тинкина поляна“ на територията на парка, организиране на образователни игри с природна насоченост и посещение на ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Дамяница в информационния център в сградата на парка.
Поводът – Седмицата на гората и 110 години от създаването на ТП „ДГС Петрич“. Кестеновите дръвчета са подарени от фондация Гората.бг.