You are currently viewing Представяне на филм пред студенти

Представяне на филм пред студенти

  • Reading time:0 mins read

Студенти от специалност „Устройство и управление на земи и имоти“ от УАСГ гостуваха в посетителския център на Природен парк „Беласица“. Пред тях бе представен филм за „Биоразнообразието на Природен парк „Беласица““. Обсъдиха се и въпроси свързани с дейностите, които осъществява парковата администрация.