You are currently viewing Прочистване на туристически маршрут от село Самуилово до Камешнишки водопад

Прочистване на туристически маршрут от село Самуилово до Камешнишки водопад

  • Reading time:1 mins read

На 20.02.2024 г. служители от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите прочистиха от паднали дървета туристическия маршрут от село Самуилово до Камешнишки водопад. Маршрута е обособен като тематичен под наименованието: „Тайните на водата“. Дължината на маршрута в едната посока е 3,2 км., а продължителността е 1.30 часа (без почивките). Маршрутът започва от центъра на село Самуилово. Пътеката е маркирана със синя туристическа маркировка. По пътеката има 5 информационни табла, представящи интересна и по запомнящ се начин информация за водата. Камешнишки водопад е разположен по поречието на река Камешница. Той е най-високият водопад в българската част на планина Беласица. Заобиколен е от живописна скала, а височината на пада е 21 метра.