You are currently viewing Разчистена чешма за нуждите на туризма в ПП „Беласица“

Разчистена чешма за нуждите на туризма в ПП „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

На 23.02.2024 г. служители от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите разчистиха чешмата разположена под местността „Бялата чешма“, над село Самуилово. Местността се нарича така във връзка с чешмата  – паметник, която е изградена от Шеста пехотна бдинска дивизия по време на Първата световна война. От село Самуилово до местността „Бялата чешма“ е обособен тематичен туристически маршрут „Цветна приказка“. Този маршрут предлага разходка в чинаровите гори на Беласица.  Продължителността на маршрута е около 20 минути (без почивките), а дължината му е около 2 км. Пътеката е маркирана със зелена туристическа маркировка.