You are currently viewing Ремонтирано информационно табло

Ремонтирано информационно табло

  • Reading time:0 mins read

Служителите от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите ремонтираха информационно табло, разположено в село Габрене.