You are currently viewing Ремонтни дейности по туристически маршрут от село Скрът до водопад Дъбицата

Ремонтни дейности по туристически маршрут от село Скрът до водопад Дъбицата

  • Reading time:0 mins read

Днес, 16.04.2024 г., служителите от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите извършиха ремонт на дървения входен портал и пуснаха в експлоатация чешмата, която е разположена по туристическия маршрут от село Скрът до водопад Дъбицата. Началото на маршрута започва от центъра на село Скрът. Пътеката е маркирана със зелена туристическа маркировка.