You are currently viewing Тематичен маршрут „Пеперудите и цветята на Беласица“

Тематичен маршрут „Пеперудите и цветята на Беласица“

  • Reading time:0 mins read

Яворнишкия водопад е крайната точка на тематичния туристически маршрут „Пеперудите и цветята на Беласица“. Началната точка е от центъра на село Яворница, където е разположено първото информационно табло с карта за маршрута. Следвайки синята маркировка, по време на разходката ще се научите да разпознавате някои дневни пеперуди и цветни растения. Продължителността на маршрута е 1.20 часа (без почивките), а дължината в двете посоки е 2,8 км. По пътеката са разположени още четири информационни табла на следните теми: жизненият цикъл при пеперудите, пеперудите и цветята на открито, в храсталаците и в гората.