You are currently viewing Тематичен туристически маршрут „Тайните на водата“ с възстановено табло.

Тематичен туристически маршрут „Тайните на водата“ с възстановено табло.

  • Reading time:1 mins read

До Камешнишкия водопад, до който води и самият маршрут, може да се подходи от село Самуилово и от село Камена. Пътеката от село Камена започва от центъра на населеното място и следва зелена туристическа маркировка. Този маршрут е най-кратък. Изминава са за около 1 час в двете посоки (без почивките). При тръгване до Камешнишкият водопад, може да се подходи и от село Самуилово. При този избор за разходка се тръгва от центъра на село Самуилово и се следва синя туристическа маркировка. Крайната точка и на двата маршрута е красивия Камешнишки водопад. По пътеките има информационни табла, представящи интересна и по запомнящ се начин информация за водата. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите призовава посетителите на защитената територия, да я опазват от замърсяване с битови отпадъци