You are currently viewing Традиционни храни, природа и туризъм в Природен парк „Беласица“

Традиционни храни, природа и туризъм в Природен парк „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

Селата от Подгорието бяха във фокуса на професионалния разказвач на истории Simana Markovska известна и като Manya the Tourist последните две седмици. Чрез директни излъчвания в международни туристически платформи тя разказа за традиционните храни; за природата и възможностите за туризъм; за хората, които живеят тук и от които могат да се чуят вълнуващи разкази и преживявания. Интерес, разбира се, имаше и от местните медии, които неведнъж са подкрепяли нашите инициативи.
Дейността е част от проект „Опознай и ще обикнеш“, който е финансиран от Български фонд за жените / Bulgarian Fund for Women и се реализира с подкрепата на Природен парк „Беласица“