You are currently viewing Туристически маршрут „Тайните на водата“ почистен от храсти

Туристически маршрут „Тайните на водата“ почистен от храсти

  • Reading time:1 mins read

На 11.06.2024 г. служители от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите разчистиха от храсти информационните табла и стрелки, които са разположени по тематичния туристически маршрут „Тайните на водата“. Маршрутът започва от центъра на село Самуилово. Пътеката е маркирана със синя туристическа маркировка. Дължината на тематичния маршрут в едната посока е 3,2 км., а продължителността е 1,30 часа (без почивките). По пътеката има 5 информационни табла, представящи интересна информация за водата. Крайната точка на маршрута е красивия Камешнишки водопад. Камешнишки водопад е разположен по поречието на река Камешница. Той е най-високият водопад в българската част на планина Беласица. Заобиколен е от живописна скала, а височината на пада е 21 метра. До този водопад има маркирана туристическа пътека, която започва от центъра на село Камена. Туристическата маркировка, която тръгва от село Камена е също със син цвят. Прехода от село Камена до Камешнишки водопад отнема 45 минути в едната посока.