You are currently viewing Учениците от СУ „Васил Левски“, село Коларово научиха за биоразнообразието в ПП „Беласица“

Учениците от СУ „Васил Левски“, село Коларово научиха за биоразнообразието в ПП „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

Днес, 14.03.2024 г. учениците от 7-ми, 8-ми и 9-ти клас при СУ „Васил Левски“, село Коларово с ръководители г-жа Милена Иванова и г-жа Даниела Андреева, посетиха информационния център в сградата на Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите. Подрастващите се запознаха с растителните и животински видове, които се срещат в защитената територия. Разгледаха и изложба за природните паркове на територията на Югозападното държавно предприятие, която е позиционирана в посетителският център. Изложбата популяризира районите и природните и културни богатства на Природен парк „Беласица“, Природен парк „Витоша“ и Природен парк „Рилски манастир“. Постерите представят информация и снимки за местоположение, история, флора, фауна и туризъм на тези три защитени територии.