You are currently viewing Ученици гостуваха в Природен парк „Беласица“

Ученици гостуваха в Природен парк „Беласица“

  • Reading time:0 mins read

На 28.04.2023 г. в посетителският център на Дирекция на Природен парк „Беласица“ гостуваха ученици от СУ „Васил Левски“ село Коларово с ръководител госпожа Нели Пенкова. Децата научиха интересни факти за растенията и животните, които се срещат в защитената територия. Взеха участие в занимания с природна насоченост и получиха награди, осигурени от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите.