saitДирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите пусна в експлоатация изградените чешми по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Беласица“. Водоизточниците са разположени над селата Яворница и Скрът в обособени кътчета за отдих, които се намират по протежение на туристическите маршрути до Яворнишкия водопад и водопадите Дъбицата и Мангъро.
Дирекция на Природен парк „Беласица“ призовава гражданите да ценят и пазят изградената паркова инфраструктура, за да е от полза на всички.