Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

DMSДарителски SMS за екологични дейности в Природен парк "Беласица". Ако желаете да подкрепите изпратете DMS EKOBELASITSA на КРАТЪК НOМЕР 17 777 , важи за всички оператори.

Проектът „ПГИТ „Проф. д-р А.Златаров“, Петрич – приятел на „Беласица“. Чиста природа днес – здраве и пълноценен отдих утре“ на професионалната гимназия ще бъде реализиран на територията и в партньорство с най-новия природен парк в България – Природен парк „Беласица“. Паркът обхваща северните склонове на едноименната планина Беласица и е уникален с определените досега видове: 1200 растителни, 1500 безгръбначни животни, 180 гръбначни животни, 120 птици. Двата вида птици балканска чучулига и пъстрогуша завирушка са балкански ендемити. Освен опазване на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма в различните му форми.
В проекта на Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р А. Златаров“ са планирани дейности по почистване, опазване и възобновяване, както и разширяване на възможностите за развитие на туризма на територията на ПП „Беласица“. В рамките на проекта ще бъдат почистени четири туристически маршрута от района на Парка: „Пеперудите и цветята на Беласица“, „Животът на кестена“, „Цветна приказка“ и „Кълвачите“. Шест нови туристически маршрута ще бъдат маркирани. Ще бъде създаден специализиран ботанически маршрут за лечебни и диви ядливи растения, използвани в кулинарията. На терен ще се маркира маршрутът и ще се поставят табели с информация. Кът с информационни табла за маршрута ще бъде обособен в училището. С цел популяризиране на маршрута ще бъдат изготвени Програма за туристически водачи и изработен информационен материал „Възможностите за селски туризъм в района на ПП „Беласица“. Ученици от специалност „Организация на туризма и свободното време“ ще проведат две опознавателни екскурзии за други ученици и по този начин на практика ще упражнят уменията по изучаваната професия. Учениците и учителите ще засадят гора – „Гората на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ на площ от един декар с дървета, подходящи за парка като защитена територия.
В изпълнение на проекта ще бъде включена цялата училищна общност: ученици, учители, родители. Въздействието на проекта върху изпълнителите на проекта ще бъде формиране на трайна екологична култура, любов към природата, отговорност и нагласа за опазване и възобновяване на околната среда и местните традиции.
Подкрепете и насърчете нашите дейности в планина Беласица за чиста природа днес, за здраве и пълноценен отдих утре!

Избери, за да помогнеш!