Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

dengoraНа 21.03.2019 г. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите се включи в отбелязването на Международният ден на гората. Мотото на тазгодишните чествания бе
„Гори и образование - да се научим да обичаме горите“. По случай празника служители от Дирекция на Природен парк „Беласица“ и ТП Държавно горско стопанство „Петрич“ организираха образователни мероприятия в гората за учениците от 4а клас III ОУ ,,Гоце Делчев“ - град Петрич с ръководител Георги Симеонов и учениците от ОУ „Христо Ботев“ - с. Беласица с ръководител Илиана Маркова.

Празничният ден продължи с хората от Дневен Център Надежда, с които бе отбелязан и Световния ден на хората със Синдром на Даун. Към празника се присъединиха и представители на община Петрич. Така заедно бяха почетени два празника Международният ден на горите и Денят на хората със синдром на Даун.

Международния ден на горите се отбелязва от 2012 г. по инициатива на Организацията на Обединените нации. На този ден в цял свят се провеждат редица събития, които представят социалните, екологичните и икономическите функции на горите, които са основен фактор за повишаване качеството на живот, чрез осигуряване на чист въздух и питейна вода, опазване на биоразнообразието, подобряване на околната среда и смекчаване на климатичните промени.