dengoraНа 21.03.2019 г. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите се включи в отбелязването на Международният ден на гората. Мотото на тазгодишните чествания бе
„Гори и образование - да се научим да обичаме горите“. По случай празника служители от Дирекция на Природен парк „Беласица“ и ТП Държавно горско стопанство „Петрич“ организираха образователни мероприятия в гората за учениците от 4а клас III ОУ ,,Гоце Делчев“ - град Петрич с ръководител Георги Симеонов и учениците от ОУ „Христо Ботев“ - с. Беласица с ръководител Илиана Маркова.

Празничният ден продължи с хората от Дневен Център Надежда, с които бе отбелязан и Световния ден на хората със Синдром на Даун. Към празника се присъединиха и представители на община Петрич. Така заедно бяха почетени два празника Международният ден на горите и Денят на хората със синдром на Даун.

Международния ден на горите се отбелязва от 2012 г. по инициатива на Организацията на Обединените нации. На този ден в цял свят се провеждат редица събития, които представят социалните, екологичните и икономическите функции на горите, които са основен фактор за повишаване качеството на живот, чрез осигуряване на чист въздух и питейна вода, опазване на биоразнообразието, подобряване на околната среда и смекчаване на климатичните промени.