lopovoБеласица е планината с най-много водопади на единица площ в България.. Те са се образували по поречията на реките, спускащи се по стръмните и северни склонове. Всички се намират на територията на Природен парк „Беласица“. Един от най-недостъпните в момента е Лоповския водопад (Лоповски арании). Той е каскаден водопад, който се намира в местността Лопово, на 1250 м.н.в. Общия пад на каскадата е около 60 метра. Най-доброто време за посещение на водопада е през пролетта, когато е най-пълноводен, но и през останалото време си заслужава да бъде видян. Неизменен спътник на каскадата са тисовите дървета наоколо, които са защитен вид.
Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите препоръчва посещението на водопада да се осъществява само с планински водачи, тъй като достъпа до него е труден.