finalproektНа 30.11.2019 г. беше отбелязано успешното приключване на проект „Чиста природа днес - здраве и пълноценен отдих утре“ с поставянето на информационно табло по тематичния туристически маршрут „Пеперудите и цветята на Беласица“, на територията на Природен парк „Беласица“. Както и при стартирането на проекта в началото на годината, гости на събитието бяха представители на Планинска Спасителна Служба, отряд София - Екатерина Ковачева и кучетата Ялк и Чада.
Присъстващите на мероприятието взеха участие в демонстрации по спасяване на хора в планината, а кучетата им помогнаха да намерят изгубена вещ.
Проектът „Чиста природа днес - здраве и пълноценен отдих утре“ е изпълнен в партньорство между ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Петрич и Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите, с финансовата подкрепа на Райфайзенбанк чрез кампанията „Избери за да помогнеш“.