Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

novi tablaВ края на 2020 г. Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция па горите постави четири нови информационни табла.

Първото табло е разположено на центъра на град Петрич. Второто табло е поставено по пътя за хижа Беласица. Третото е монтирано близо до кметството на село Камена, а четвъртото табло е на центъра на село Скрът. Информацията поставена върху таблата е
за защитени от закона растения, карта за маршрутите в Природен парк "Беласица" и обща информация за защитената територия. ДПП „Беласица“ изказва благодарности на кмета на село Скрът - господин Валентин Заеков и на кметския наместник на село Камена - господин Осман Демиров, за оказаното съдействие при поставянето на таблата.
Таблата са изработени благодарение на финансовата подкрепа на Югозападното държавно предприятие. Дизайна на информацията поставена върху таблата е на рекламно студио „КАН“.