detsaДнес, 24.06.2021 г. учениците от 5 клас при СУ „Васил Левски“ село Коларово с ръководител Цветанка Илиева, гостуваха в Природен парк „Беласица“. Те научиха повече за птичето разнообразие в защитената територия и си изработиха модели на птици. От всички 10 вида кълвачи, които обитават България, тук живеят цели 8. Това е един от показателите за уникалността на планината. Птиците, които обитават района на планината са повече от 140 различни вида. Сред тях има такива, които се срещат само на Балканския полуостров, това са балканската чучулига и пъстрогушата завирушка. Много и интересни са птиците, които се срещат в горите на Беласица.