Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

tabelkiДнес, 14.07.2021 г. бяха монтирани нови обозначителни табели на водопадите Дъбицата и Мангъро над село Скрът. Предстои поставяне на табели с имена и на останалите водопади разположени на територията на парка, които са: Камешнишки водопад (Срамежливия водопад) - над село Камена, водопад Чатала - над село Камена, водопад Ресначо - над село Камена, Лоповски водопад - над село Камена, Яворнишки водопад - над село Яворница, водопад Чергата - над село Ключ, водопад Метлата - над село Ключ, водопад Вретеното - над село Ключ, Малко Коларовско пръскало - над село Коларово, Каскадата - над село Коларово, Голямо Коларовско пръскало - над село Коларово. Новите обозначителни табели с имена на водопади, са изработени с финансовата подкрепа на Югозападното държавно предприятие. Експертите от Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите продължават работата и по прочистване на туристическите маршрути от храсти.