detsataДнес, 30.05.2022 г., в сградата на Дирекция на Природен парк "Беласица" към Изпълнителна агенция по горите, посрещнахме учениците от 2 "а" и 3 "а" клас, при СУ "Св. Паисий Хилендарски", село Първомай с ръководители г-жа Божинова, г-жа Маринкова и г-жа Джуклева. Децата научиха много интересни факти за някои от животинските и растителни видове, които се срещат в защитената територия. Усетиха как виждат насекомите, благодарение на специалните очила. Голям интерес предизвика и играта за миграционния път на птиците, която е предоставена от РИМ - Благоевград и е позиционирана в посетителския център на парка.