peikaПрез изминалите дни, експерти от Дирекция на Природен парк "Беласица" към Изпълнителна агенция по горите освежиха с лак масите и пейките, разположени по тематичен туристически маршрут "Тайните на водата". "Тайните на водата" - започва от центъра на с. Коларово, преминава покрай сградата на ДПП "Беласица" и по черен път стига до чакълирания път Самуилово – Лопово. Продължителността на маршрута е около 3 часа. Крайната точка на маршрута е красивия Камешнишки водопад. По пътеката има 5 информационни табла представящи интересна и по запомнящ се начин, информация за водата.