wwfНа 04.07.2022 г., служители от Дирекция на Природен парк "Беласица" към Изпълнителна агенция по горите възстановиха дървено табло разположено над кв. Виздол на град Петрич. Таблото съдържа информация, която е във връзка с опазването на защитената територия от замърсяване.