Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

bialaБяла стърчиопашка (Motacilla alba) - Обикновен гнездящ вид в различни местообитания, по правило до вода и често в селища, сгради покрай реки, езера и редки гори. Гнезди по каменни стени, под стрехи, различни кухини. Често по открити тревни площи, ливади и пътища, където по-лесно лови насекоми. Тази птица е много добър летец. Дължина и достига до 19 сантиментра. Фигурата и е издължена, с дълга черно-бяла опашка, която непрекъснато клати нагоре-надолу.