Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

kalvachМалък пъстър кълвач (Dendrocopus leucotos) – Най – дребният кълвач, достига размери около 24-29 см. С късо обло тяло, заоблена глава и къса остра човка. За разлика от женските, които имат червено петно на темето, мъжките са без никакво червено по оперението и с малко неясно кафяво-бяло петно на темето, с черни краища. Природен парк "Беласица", е едно от любимите места за кълвачите у нас.