Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

goraС редица инициативи Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите отбелязва Седмица на гората 2023 г. Всички прояви във връзка с празничната седмица се организират съвместно с ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Петрич и ТП „ДГС Петрич“. Тази година честването й ще премине под мотото „Довери се на лесовъда“.


На 03.04.2023 г. от 11:00 часа проявите ще стартират с откриване на изложба с характерна за планина Беласица флора и фауна, която ще бъде представена в посетителския център в сградата на дирекцията в село Коларово.
Дейностите ще продължат с почистване на туристическият маршрут от град Петрич до хижа Беласица на 05.04.2023 г. от 10:00 часа. Всеки който има желание, може да се включи в почистването. Сборният пункт е при входа на стадиона на град Петрич. За всички участници ще бъдат осигурени ръкавици и чували.
Празника на лесовъдите ще бъде отбелязан и с провеждане на лесовъдски игри, по методите на горската педагогика с деца. Най-значимото събитие за годината на работещите в системата на горите, ще приключи със залесяване на кестенови фиданки, на местността „Тинкина поляна“ на територията на Природен парк „Беласица“.
С организирането на различни инициативи през тази седмица, се цели повишаване на обществената осведоменост относно ценностите, значението и приноса на горите, за балансиране на жизнения цикъл на земята.