Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

zalesjvaneС редица инициативи Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите отбеляза Седмица на гората 2023 г. Всички прояви във връзка с празничната седмица бяха организирани съвместно с ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Петрич и ТП „ДГС Петрич“.


Мероприятията започнаха с представяне на изложба „Магнетичната Беласица“ в посетителския център в сградата на дирекцията в село Коларово. Продължиха с почистване на туристическият маршрут от град Петрич до хижа Беласица. Ремонтиране и поставяне на нови паркови архитектурни елементи за нуждите на отдиха и туризма. ДГ №3 „Слънце“ град Петрич, филиал село Коларово също взеха участие с организирано засаждане на фиданки от каменен дъб.
За финал събитията приключиха със залесяване с кестенови дръвчета в местността „Тинкина поляна“ на територията на парка, организиране на образователни игри с природна насоченост и посещение на ученици от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", село Дамяница в информационния център в сградата на парка.
Поводът – Седмицата на гората и 110 години от създаването на ТП „ДГС Петрич“. Кестеновите дръвчета са подарени от фондация Гората.бг.