Вековни гори, защитени и ендемични растителни и животински видове,уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица.

Чети още
Планината Беласица е уникална, изключително интересна и малко позната дори за хората, които живеят в нейното подножие. На кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция) – в миналото арена на драматични събития, а днес – мост между народите.

Чети още
Беласица предлага разнообразни и интересни възможности за пешеходен и вело-туризъм. За посетителите, които предпочитат предизвикателството предлагаме дълги маршрути. Кратките маршрути около селата и хижите дават възможност и на най-неподготвените туристи да се докоснат до вълшебния свят на тази невероятно красива планина.

Чети още
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Освен опазването на богатото биоразнообразие Паркът ще допринесе за развитието на туризма и по-конкретно екотуризма.

Чети още

13Благодарим за посещението на участниците по проект "Училището-дом за всички" към ЦОИДУЕМ, реализиран съвместно със СУ "Антон Попов", град Петрич и Начално училище "Свети Паисий Хилендарски", град Банско . Днес, 05.07.2023 г. те гостуваха в посетителския информационен център в сградата на Дирекция на Природен парк "Беласица" към Изпълнителна агенция по горите. Чрез викторина с природна насоченост, учениците от двете училища научиха интересни факти за животинското богатство в защитената територия. Само птиците, които са установени за района на планината са над 120 вида. Представени бяха също и природните дадености и забележителности, които се намират в обхвата на парка.