Дирекция на природен парк Беласица

 Природен парк „Беласица” е най-новият природен парк в България. Той е обявен със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. Природен парк “Беласица” се намира в най-югозападната част на България и обхваща северните склонове на планината Беласица. Територията на парка граничи на запад с Република Македония, а на юг – с Република Гърция. Природен парк „Беласица” обхваща землищата на селата Габрене, Скрът, Ключ, Яворница, Камена, Самуилово, Коларово, Беласица (известни като Подгорие) и гр. Петрич заедно със землището на село Ръждак, всички разположени на територията на община Петрич, област Благоевград. Общата площ на парка е 117 324,318 дка.

 

Последни новини

Маршрути в планина Беласица