Пусната е в експлоатация чешмата по маршрута до Яворнишки водопад

  • Reading time:1 mins read

Служители от Дирекция на Природен парк "Беласица" към Изпълнителна агенция по горите пуснаха в експлоатация чешмата, която е разположена по тематичния туристически маршрут "Пеперудите и цветята на Беласица". Стартова точка…

Continue ReadingПусната е в експлоатация чешмата по маршрута до Яворнишки водопад

Ремонтирана туристическа инфраструктура по маршрута до Камешнишки водопад

  • Reading time:1 mins read

Дирекция на Природен парк "Беласица" към Изпълнителна агенция по горите извърши ремонт на туристическа инфраструктура, която е изградена по маршрута от село Камена до Камешнишки водопад. Възстановени са парапет и…

Continue ReadingРемонтирана туристическа инфраструктура по маршрута до Камешнишки водопад

Пуснати в експлоатация две чешми

  • Reading time:0 mins read

Служители от Дирекция на Природен парк "Беласица" към Изпълнителна агенция по горите пуснаха в експлоатация две от чешмите, разположени по туристическия маршрут от село Скрът до водопад Мангъро. Ремонтиран е…

Continue ReadingПуснати в експлоатация две чешми

Представяне на филм пред студенти

  • Reading time:0 mins read

Студенти от специалност "Устройство и управление на земи и имоти" от УАСГ гостуваха в посетителския център на Природен парк "Беласица". Пред тях бе представен филм за "Биоразнообразието на Природен парк…

Continue ReadingПредставяне на филм пред студенти

Организиране на игри с природна насоченост за ученици

  • Reading time:0 mins read

Днес, 15.06.2023 г. на гости в Дирекция на Природен парк "Беласица" към Изпълнителна агенция по горите бяха учениците от ОУ "Братя Миладинови", село Кърналово с ръководител госпожа Любка Барбарова. От…

Continue ReadingОрганизиране на игри с природна насоченост за ученици

Ремонтиран дървен мост по туристически маршрут

  • Reading time:1 mins read

Служители от Дирекция на Природен парк "Беласица" към Изпълнителна агенция по горите ремонтираха дървения мост разположен по туристическия маршрут от село Скрът до водопад Мангъро. Маршрутът започва от центъра на…

Continue ReadingРемонтиран дървен мост по туристически маршрут

Нов туристически образователен център в планина Беласица

  • Reading time:1 mins read

На 13.06.2023 г. Туристическо дружество "Калабак", град Петрич откри нов туристически образователен център. Той се намира в сградата на старата хижа Беласица. Днес с експерт от Дирекция на Природен парк…

Continue ReadingНов туристически образователен център в планина Беласица

Доброволци в Природен парк „Беласица“

  • Reading time:1 mins read

На 09.06. 2023 г. служителите на фирма Сплейс БГ ЕООД, организирани от Екотур Консултинг ЕООД, Дирекция на Природен парк "Беласица" и хижа Беласица, сближиха своите колективи и всеки един от…

Continue ReadingДоброволци в Природен парк „Беласица“

Отбелязване на световния ден на околната среда

  • Reading time:0 mins read

Дирекция на Природен парк "Беласица" към Изпълнителна агенция по горите участва в отбелязването на световния ден на околната среда. Събитието се състоя на 05.06.2023 г. пред Регионален исторически музей Благоевград.…

Continue ReadingОтбелязване на световния ден на околната среда